คนเราสามารถร้องไห้มากมายแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ แต่คุณต้องแน่ใจว่าหลังจากที่หยุดร้องแล้ว คุณจะไม่กลับมาร้องไห้อีกครั้งด้วยเหตุผลเดิม.😢😥

คนเราสามารถร้องไห้มากมายแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการ แต่คุณต้องแน่ใจว่าหลังจากที่หยุดร้องแล้ว คุณจะไม่กลับมาร้องไห้อีกครั้งด้วยเหตุผลเดิม.😢😥